Договір

Правила на розміщення реклами на сайті «Ремонт одягу БОДАК»

Правила вступили в дію
з 01.08.2017року
Змінено з 10.10.2020року

Адміністрація сайту «Ремонт одягу БОДАК» (надалі адміністрація) пропонує своїм відвідувачам та клієнтам (надалі рекламодавець) розмістити їх рекламу на сайті https://bodak.com.ua/
УВАГА! Всі технічні питання щодо розміщення Вашої реклами на нашому сайті вирішуються тільки з технічним відділом сайту «Ремонт одягу БОДАК»! Працівники наших майстерень не мають можливості надати Вам інформацію щодо розміщення реклами на сайті та відповісти на Ваші запитання відносно розміщення реклами, так як це не входить до їх компетенції. Тех. відділ також не має змогу надати Вам жодної інформації щодо здійснення ремонту та Ваших замовлень в наших майстернях. Просимо зважати на це та поставитись із зрозумінням!

1. Розміщення реклами на сайті.
1.1. Для розміщення реклами на сайті рекламодавець повинен звернутися до тех. відділу сайту. Всі можливі способи зв'язку з тех. відділом надані на сайті у розділі «Контакти» після адрес наших майстерень.
1.2. Рекламодавець несе повну відповідальність за контент на своїй площадці (сайт, блог, магазин і т.д.), який він рекламує.
1.3. Рекламодавцю повинно бути повних 18 років.
1.4. До рекламування не допускаються такі площадки, на котрих є призив до розколу держави; призив до жорстокості; площадки для дорослих; азартні площадки та інші площадки, на яких присутня інформація, котра заборонена законом України.
1.5. Мінімальний термін розміщення реклами – 10 днів.
1.6. До розміщення допускається контекстна та банерна реклама. Контекстна реклама завжди розміщується першою (над банерною).

2. Права та обов'язки сторін
2.1. Адміністрація
2.1.1. Адміністрація зобов'язується не розголошувати інформацію отриману від рекламодавця третій особі.
2.1.2. Адміністрація має право відмовити в розміщенні реклами без пояснення причин.
2.1.3. Адміністрація має право розірвати укладений договір, якщо рекламодавець порушив правила розміщення реклами.
2.1.4. Адміністрація має право розірвати укладений договір без пояснення причини розірвання договору повідомивши про це рекламодавця за 10 календарних днів.
2.1.5. Адміністрація має право змінювати в односторонньому порядку правила розміщення реклами. При зміні правил адміністрація зобов'язана зробити відповідну помітку із зазначенням дати зміни правил.
2.1.6. Адміністрація має право змінювати ціну за рекламу на своєму сайті. При цьому ціна за оплачену рекламу та термін розміщення рекламної площадки рекламодавця залишаються незмінними до закінчення рекламного бюджету.
2.1.7. Адміністрація має право у деяких випадках перенести рекламу на іншу сторінку сайту узгодивши це з рекламодавцем.
2.1.8. Адміністрація має право перевіряти зміст рекламних площадок (сайтів). Якщо тематика площадки рекламодавцем була змінена без узгодження с адміністрацією сайту чи на сайті рекламодавця з'явився контент, який заборонений для розміщення – припинити рекламування цієї площадки.
2.1.9. Адміністрація зобов'язана повідомити рекламодавця про отримання коштів за рекламу на протязі 48 годин любим зручним дня неї способом.
2.1.10. Після отримання оплати адміністрація зобов'язана на протязі 48 годин розмістити рекламу рекламодавця на сайті (якщо не було інших домовленостей) та повідомити про це рекламодавця, що вважається часом початку рекламування.
2.1.11. Адміністрація зобов'язана присвоїти рекламній площадці ідентифікаційний номер (ID) та надати його рекламодавцю разом з датою, часом, терміном та вартістю розміщення реклами.
2.1.12. Адміністрація зобов'язана за проханням рекламодавця припинити рекламування рекламної площадки та повернути невикористані кошти рекламодавцю на протязі 14 календарних днів відповідно до п.4.
2.1.13. За проханням рекламодавця адміністрація може призупинити рекламування рекламної площадки зі збереженням рекламного бюджету та рекламного місця за рекламодавцем відповідно до п.2.2.8.
2.1.14. Адміністрація не зобов'язана слідкувати та нагадувати рекламодавцю про термін закінчення рекламування його площадки.
2.1.15. Адміністрація має право припинити виконання цього договору та видалити рекламні матеріали зі свого сайту, якщо рекламодавець не відповідає на запити адміністрації протягом 30 (тридцяти) днів. При цьому невикористаний рекламний бюджет зберігається за рекламодавцем 1 (один) рік. Якщо рекламодавець дасть про себе знати, його реклама може бути поновлена за новими тарифами (якщо вони були змінені) чи повернути невикористаний бюджет рекламодавцю відповідно до п. 4.4.3. В протилежному випадку, через рік залишок рекламного бюджету поверненню не підлягає.
2.1.16. За запитом правоохоронних органів адміністрація має право надавати інформацію про рекламодавця.

2.2. Рекламодавець.
2.2.1. Рекламодавець має право самостійно вибрати тип своєї реклами (контекстна чи банерна) та сторінку сайту «Ремонт одягу БОДАК» на якій він бажає розмістити свою рекламу. При цьому, якщо на сторінці вже розміщені дві реклами такого ж типу – рекламодавець повинен обрати іншу сторінку сайту.
2.2.2. Рекламодавець може настояти на обраній ним сторінці для розміщення своєї реклами (навіть, якщо на ній вже розміщено дві реклами такого ж типу). При цьому ціна на рекламу підвищиться на 30%.
2.2.3. Рекламодавець має право самостійно вибирати термін розміщення своєї реклами, але не менш за мінімальний термін.
2.2.4. Рекламодавець має право в будь-який час відмовитись від подальшого розміщення реклами.
2.2.5. Рекламодавець має право в будь-який час поновити (продовжити) термін розміщення реклами сплативши за неї.
2.2.6. Рекламодавець має право вибрати більш зручний для себе спосіб сплати за розміщення реклами із запропонованих адміністрацією.
2.2.7. Рекламодавець має право повернути невикористаний рекламний бюджет собі на рахунок відповідно до п.4.
2.2.8. Рекламодавець має право призупинити рекламування своєї площадки зі збереженням залишку рекламного бюджету, ціни розміщення реклами та рекламного місця за собою. При цьому рекламодавець повинен направити відповідне прохання до тех. відділу. Термін призупинки не може перевищувати 3 (трьох) місяців. Якщо рекламодавець не відновить рекламування своєї площадки протягом 3 (трьох) місяців – договір вважається розірваним. Невикористаний рекламний бюджет в цьому випадку поверненню не підлягає.
2.2.9. Рекламодавець несе повну відповідальність за розміщену інформацію на своїй площадці.
2.2.10. Рекламодавець несе повну відповідальність за надання недостовірної інформації про себе та спробу ввести адміністрацію в оману.
2.2.11. Рекламодавець несе повну відповідальність за нанесення будь-якої шкоди сайту «Ремонт одягу БОДАК» з вини рекламодавця.
2.2.12. Рекламодавець має право розміщати кілька реклам на нашому сайті. При цьому кожна реклама незалежна одна від одної і до кожної реклами присвоюється свій ID.
2.2.13. Рекламодавець має право розподілити залишок рекламних коштів між своїми рекламами звернувшись до адміністрації. При здійсненні такого розподілу коштів розцінюється як новий запуск рекламних площадок (на котрих здійснено такий розподіл) і вартість за розміщення реклами може бути змінено відповідно до п.5.3., п.5.4.
2.2.14. Рекламодавець повинен надати адміністрації мінімум два види зв'язку з ним.
2.2.15. Якщо рекламодавець порушив умови договору - рекламування всіх його площадок припиняється.
2.2.16. Рекламодавець повинен самостійно слідкувати за терміном розміщення реклами та вчасно сплачувати за її продовження.
2.2.17. Рекламодавець повинен надати адміністрації html-код на свою рекламу для розміщення його реклами на сайті «Ремонт одягу БОДАК».
2.2.18. Рекламодавець може замовити у адміністрації створення html-коду, банера для своєї рекламної площадки.
2.2.19. У випадку смерті рекламодавця рекламування його площадок припиняється (якщо про це повідомили адміністрацію). Невикористаний рекламний бюджет може бути повернений його спадкоємцям відповідно до чинного законодавства України. При цьому адміністрації надаються копії відповідних документів.

3. Розрахунок.
3.1. Розрахунок за розміщення рекламних площадок на сайті «Ремонт одягу БОДАК» здійснюється перед розміщенням рекламної площадки рекламодавця.
3.2. Якщо рекламна площадка вже розміщена на сайті «Ремонт одягу БОДАК» і рекламодавець бажає продовжити термін її розміщення – рекламодавець повинен повідомити про це адміністрацію та сплатити (відповідно до п.5.3., п.5.4.) за продовження розміщення його рекламної площадки до закінчення рекламного бюджету.
3.3. Основній розрахунок проводиться в національній валюті України. Якщо розрахунок проводиться в іноземній валюті – сума сплати за рекламу розраховується відповідно до курсу Національного Банку України на дату сплати.
3.4. Сплатити за розміщення рекламних площадок можливо одним із способів:
3.4.1. На картковий рахунок в ПриватБанку.
3.4.2. На електронні платіжні системи (WebMoney, Perfect Money, Payeer).
3.4.3. Готівкою.
3.5. Процент за перевід коштів адміністрації за розміщення реклами сплачує рекламодавець.

4. Повернення коштів.
4.1. Невикористані кошти повертаються рекламодавцю тільки на той же рахунок, з якого вони були отримані адміністрацією і в тій же валюті у термін, який зазначений в п.2.1.12.
4.2. Невикористані кошти можуть бути повернені на інший картковий рахунок рекламодавця. При цьому картковий рахунок повинен бути відкритий на ту саму людину, що і рахунок, з якого було сплачено розміщення реклами та відкритий у тому ж банку.
4.3. Невикористані кошти можуть бути повернені на рахунок іншої людини тільки у тому випадку, що передбачено в п.2.2.19.
4.4. Залишок невикористаних коштів повертається в таких розмірах:
4.4.1. Якщо адміністрація не має змоги продовжити розміщення реклами - кошти повертаються в розмірі 100% від залишку рекламного бюджету.
4.4.2. Якщо настав випадок, який зазначений у п.2.2.19. - кошти повертаються в розмірі 100% від залишку рекламного бюджету.
4.4.3. Якщо рекламодавець відмовляється від подальшого розміщення реклами - кошти повертаються в розмірі 70% від залишку рекламного бюджету.
4.4.4. Якщо рекламодавець порушив правила розміщення реклами та його реклама була віддалена адміністрацією – кошти не повертаються.
4.5. Процент за повернення коштів рекламодавцю сплачує рекламодавець.

5. Вартість розміщення реклами.
5.1. Ціна розміщення реклами на сайті «Ремонт одягу БОДАК» залежить від виду реклами та терміну її розміщення.
5.2. Адміністрація залишає за собою право змінювати ціну на розміщення реклами.

5.3. Ціна на розміщення контекстної реклами:
5.3.1. На 10 днів – 15 грн.
5.3.2. На 1 місяць – 40 грн.
5.3.3. На 3 місяця – 35 грн/місяць.
5.3.4. На 6 місяців – 33 грн/місяць.
5.3.5. На 1 рік – 25 грн/місяць.

5.4. Ціна на розміщення банерної реклами:
5.3.1. На 10 днів – 20 грн.
5.3.2. На 1 місяць – 50 грн.
5.3.3. На 3 місяця – 45 грн/місяць.
5.3.4. На 6 місяців – 42 грн/місяць.
5.3.5. На 1 рік – 35 грн/місяць.

6. Параметри реклами.
6.1. При контекстній рекламі довжина рекламного оголошення не повинна перевищувати 60 символів.
6.2. При банерній рекламі розмір банера не повинен бути більш ніж 180х240.
6.3. Розміри реклами в окремих випадках можуть бути більшими при узгодженні з адміністрацією.
6.4. При переході по рекламі - вона повинна відкриватися в новій вкладці браузера.

7. Форс-мажор.
7.1. При настанні обставин форс-мажору, що тягнуть за собою неможливість повного або часткового виконання будь-якою зі Сторін зобов'язань за цим Договором, а саме: пожежі, війни, стихійного лиха, виходу з ладу серверів, блокування і т.п., виконання зобов'язань за цим Договором припиняється відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.
7.2. Сторона, до якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону будь-яким можливим способом про початок (припинення) дії таких обставин не пізніше 10 (десяти) днів з моменту початку (припинення) дії цих обставин.
7.3. Також вважається доведеним до відома про настання форс-мажорних обставин, якщо про ці обставини постійно повідомляється по національному телебаченню і при цьому Сторона, до якої створилися такі обставини, не має жодної можливості повідомити про це іншу Сторону.

8. Строк дії договору.
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його розірвання.
8.2. Моментом підписання даного договору вважається отриманням адміністрацією коштів від рекламодавця.
8.3. Договір вважається розірваним при:
8.3.1. Закінчені коштів на рекламному бюджеті рекламодавця.
8.3.2. Відмові рекламодавця продовжувати розміщення своєї реклами та повернення йому невикористаного рекламного бюджету відповідно до договору.
8.3.3. Припиненням рекламування рекламної площадки рекламодавця адміністрацією за порушення умов договору.
8.4. Якщо рекламодавець не погоджується хоча б з одним пунктом цього договору – договір між адміністрацією та рекламодавцем не може буди укладеним. В цьому випадку рекламна площадка рекламодавця не може бути розміщення на сайті «Ремонт одягу БОДАК».

9. Всі інші спірні питання, які не були зазначені в цьому договорі – вирішуються шляхом переговорів. Якщо ж Сторони не можуть прийти до однієї думки – спірні питання вирішуються відповідно до чинного Законодавства України.
 

 

 

 

© ®   Designed by Pro100.  2017 (2012)   e-mail: spsavelya@gmail.com